Scalloped Napkin Set

$22.00

Set of four cotton dinner napkins with satin stitch scallop trim.

Dimension: 18" x 18"