GRAY SCALLOP NAPKIN SET

$21.00
Set of four cotton dinner napkins with satin stitch scallop trim.